Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

46/2020 „Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

By 26 października 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 46/2020

26 października 2020 r.

„Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, powiadomienie skierowane przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki („Powiadomienie”).

Treść Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz