Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

7/2014 Zawarcie z Koch Media GmbH umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen” na terytorium Niemiec , Austrii i Szwajcarii

By 28 marca 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 7/2014
Data sporządzenia: 2014-03-28
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie z Koch Media GmbH umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen” na terytorium Niemiec , Austrii i Szwajcarii.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2014 roku zawarł umowę dystrybucyjną z Koch Media GmbH dotyczącą sprzedaży gier: “Enemy Front” w wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360, PC oraz “Lords of the Fallen” w wersji na Sony Playstation®4, Xbox®One, PC – na terytorium Niemiec , Austrii i Szwajcarii. Przedmiotowa umowa uznana została za znaczącą, gdyż przychody Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji niniejszego raportu wynoszą 107,3 mln PLN. Wartość kapitałów własnych Emitenta (79,4 mln PLN) nie jest zdaniem Zarządu CI Games S.A. kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy. Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-28 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz