Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

21/2017 „Uzyskanie kompletnej certyfikacji gry 'Sniper Ghost Warrior 3′”

By 22 marca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 21/2017

22 marca 2017

Informacje poufne

Temat: Uzyskanie kompletnej certyfikacji gry „Sniper Ghost Warrior 3”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z dniem 21 marca 2017 r. zakończył się proces certyfikacji gry „Sniper Ghost Warrior 3” („SGW”). Gra SGW3 pomyślnie przeszła proces certyfikacji na platformę XBOX One oraz PlayStation4.

Uzyskanie ww. certyfikacji oznacza, że Spółka może rozpocząć ostatni etap produkcji SGW3, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydawniczym ustalającym datę premiery SGW3 na dzień 25 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz