Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

14/2021 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.”

By 23 czerwca 202119 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 14/2021

22 czerwca 2021 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. wraz z załącznikami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 oraz 2020

Treść uchwał podjętych przez ZWZ CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2020

Opinia Zarządu CI Games S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

Pobierz