Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

36/2017 „Terminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego przez PKO BP S.A.”

By 26 maja 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 36/2017

26 maja 2017 r.

Informacje poufne

„Terminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego przez PKO BP S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2017 r., Spółka dokonała całkowitej i terminowej spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00 zł udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. O zawarciu umowy kredytu, o którym mowa, Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Środki uzyskane przez Spółkę w ramach ww. kredytu zostały przeznaczone na finansowanie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz