Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

7/2021 „Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.”

By 20 maja 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 7/2021

20 maja 2021 r.

Informacje bieżące

„Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę, na mocy której z dniem 1 czerwca 2021 r. ulegają zmianie dane adresowe Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu dotychczasowy adres siedziby Spółki, tj. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, z dniem 1 czerwca 2021 r. ulegnie zmianie na następujący adres: ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz