Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

40/2020 „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.”

By 30 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 40/2020

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

30 września 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwości zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki informuje, że w dniu 29 września 2020 r. do Spółki wpłynęło od Akcjonariuszy Spółki, reprezentowanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, tj: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+, Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Subfundusz Gier i Innowacji, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 9 października 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka poinformowała w dniu 10 września 2020 r. raportem bieżącym nr 31/2020.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszenie, oświadczenia i życiorys kandydata, o którym mowa.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz załącznik Pobierz załącznik Pobierz