Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

26/2018 „Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 26/2018

17 października 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Maciej Nowotny złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 17 października 2018 r., bez podawania przyczyn złożenia rezygnacji.

Stosownie do przepisu art. 369 par. 5 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Macieja Nowotnego wygasa z dniem 17 października 2018 r.

Podstawa prawna: par. 9 w zw. z par. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz