Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

14/2017 „Zawarcie umowy kredytu między CI Games S.A. a PKO BP S.A.”

By 22 lutego 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 14/2017

22 luty 2017 r.

Informacje poufne

Zawarcie umowy kredytu między CI Games S.A. a PKO BP S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2017 r., Spółka zawarła z bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu na warunkach określonych poniżej („Umowa kredytu”).

Zgodnie z Umową kredytu, Bank udzieli Spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 2.500.000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: dwa miliony pięćset tysięcy i 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z tłoczeniem gry „Sniper Ghost Warrior 3”.  Kredyt udzielony został na okres od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r. (okres kredytowania).

Umowa kredytu została zawarta na warunkach rynkowych. Pozostałe postanowienia Umowy kredytu nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Niniejsza informacja została uznaną za informację poufną z uwagi na wartość Umowy kredytu oraz jej znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz