Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (9/2022) Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

By 29 kwietnia 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 9/2022

Data: 29 kwietnia 2022

Podstawa prawna: Informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

 

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2022 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO BP”) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie do 29 mln PLN (dalej: „Umowa”, „Kredyt”).

Kredyt został udzielony na okres od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w walucie PLN lub w EUR według złożonej przez Spółkę dyspozycji wypłaty Kredytu.

David Broderick, CFO, skomentował:

„Cieszymy się, że pozyskaliśmy kredyt od PKO BP, który jest jednym z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest wyraźnym uznaniem dla naszej działalności. Pozyskane finansowanie zapewnia nam większą elastyczność, w kontynuowaniu realizowania czterofilarowej strategii rozwoju i sprzedaży naszego portfolio produktów”.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość Umowy.

Pobierz