Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

5/2018 „Szacunkowe cząstkowe wyniki Grupy kapitałowej CI Games za rok 2017”

By 16 lutego 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 5/2018

16 lutego 2018 r.

Informacje poufne

Szacunkowe cząstkowe wyniki Grupy kapitałowej CI Games za rok 2017

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe cząstkowe wyniki Grupy kapitałowej CI Games za rok 2017:
a)      Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: ok. 100,5 mln PLN (słownie: sto milionów pięćset tysięcy złotych);
b)      Poziom sprzedaży „Sniper Ghost Warrior 3” według danych na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego właśnie przekroczył 1 milion sztuk.

Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione przez Spółkę w Skonsolidowanym i jednostkowym raporcie rocznym CI Games za rok 2017, którego publikację zaplanowano na dzień 27 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz