Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

16/2021 „Ustalenie daty globalnej premiery gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PlayStation 5”

By 23 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 16/2021

23 czerwca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Ustalenie daty globalnej premiery gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PlayStation 5

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 7 maja 2021 r., informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o ustaleniu daty globalnej premiery gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PlayStation 5 na dzień 24 sierpnia 2021 r.

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz