Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

18/2020 „Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

By 27 lipca 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 18/2020
Temat: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dniu 6 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Pana Marcina Garlińskiego – członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu

Pobierz