Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

22/2014 Zamknięcie spółki zależnej Emitenta w Kanadzie

By 2 września 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 22/2014
Data sporządzenia: 2014-09-02
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zamknięcie spółki zależnej Emitenta w Kanadzie.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje iż w dniu 02.09.2014r. otrzymał z Ministerstwa Finansów Kanady decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie (likwidację) spółki zależnej Emitenta: City Interactive Canada Inc. z siedzibą w Ontario w Kanadzie. Spółka ta od pewnego już czasu nie prowadzi działalności operacyjnej, gdyż działalność dystrybucyjną na rynkach obu Ameryk koordynuje spółka zależna Emitenta z siedzibą w USA oraz spółka dominująca CI Games S.A. W związku z brakiem ekonomicznego i operacyjnego uzasadnienia utrzymywania biura w Kanadzie, Zarząd CI Games S.A. podjął decyzje o zamknięciu Spółki.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-02 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz