Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

16/2016 „Zmiana liczby oferowanych Akcji serii G”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

RB 16/2016

Data: 16 listopada 2016 r.

Informacje poufne

Zmiana liczby oferowanych Akcji serii G

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. oraz do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o zmianie liczby Akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej, ustalonej w raporcie bieżącym nr 15/2016 na poziomie 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy). Zarząd Spółki zdecydował o zaoferowaniu pozostałych 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) Akcji serii G.

Łącznie Spółka zaoferuje 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) Akcji serii G, na które zapisy są przyjmowane w ramach subskrypcji prywatnej. Termin zamknięcia subskrypcji, który zgodnie z Zasadami Subskrypcji przekazanymi w raporcie bieżącym nr 14/2016, ustalono na 21 listopada 2016 r., nie ulegnie zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz