Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

15/2017 „Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

By 24 lutego 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 15/2017

24 lutego 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR” 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lutego 2017 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu Spółki, Pana Adama Pieniackiego, zawiadomienie o transakcjach złożone w trybie przepisu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, w dniach 22-23 lutego 2017 r. Pan Adam Pieniacki dokonał transakcji sprzedaży akcji Spółki (kod LEI: 2594004XCEJP2AO2DF56), oznaczonych kodem identyfikacyjnym PLCTINT00018. W dniu 22 lutego 2017 r. Pan Adam Pieniacki dokonał sprzedaży akcji Spółki w liczbie 12 155 (dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć), po cenie 28,06 zł. W dniu 23 lutego 2017 r. Pan Adam Pieniacki dokonał sprzedaży akcji Spółki w liczbie 28 450 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt), po cenie 2,83 zł.

Łączny wolumen ww. transakcji wyniósł, po uwzględnieniu wymiany akcji  Spółki dokonanej w wyniku ich podziału z dniem 23 lutego 2017 r., 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), zaś cena za akcję – 2,81 zł.

Przedmiotowe transakcje na akcjach Spółki zostały dokonane na rynku regulowanym (GPW).

Zgodnie  z treścią ww. zawiadomienia, jest to zawiadomienie pierwotne, a sprzedaż akcji Spółki przez Pana Adama Pieniackiego motywowana jest zamiarem wykonania w przyszłości praw w ramach programu motywacyjnego przyjętego w spółce CI Games S.A. w 2015 r.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz