Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

10/2020 „Informacja o emisji akcji spółki zależnej i zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect”

By 9 czerwca 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 10/2020

Temat: Informacja o emisji akcji spółki zależnej i zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

Zarząd spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zależnej spółki wydawniczej United Label S.A. zdecydowało o przeprowadzeniu emisji do 350.000 akcji serii B oraz rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji United Label S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. na rynku NewConnect. United Label S.A. zamierza zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Emisja akcji zostanie przeprowadzona na platformie CrowdConnect.pl. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój United Label S.A. poporzez poszerzenie portfolio gier.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

 

Pobierz