Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

27/2014 Zawarcie aneksu do umowy factoringu odwrotnego z Alior Bank S.A.

By 3 października 201427 lipca, 2021No Comments

aport bieżący nr: 27/2014
Data sporządzenia: 2014-10-03
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie aneksu do umowy factoringu odwrotnego z Alior Bank S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 3 października 2014 roku podpisał z Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy factoringu odwrotnego, o której zawarciu Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 13 maja 2014 roku. Na mocy podpisanego aneksu został zwiększony limit przyznanego finansowania z 2 mln EUR do 2,6 mln EUR. W zakresie innych istotnych postanowień, warunki mowy nie uległy zmianie.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz