Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (10/2024) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR

By 25 marca 20243 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 10/2024

Data: 25 marca 2024

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 MAR – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby
pełniące obowiązki zarządcze

Temat: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie skierowane przez Prezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Tymińskiego sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Treść w/w zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd CI Games SE: Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Załączniki: Załącznik_MT Zawiadomienie 19 MAR