Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

18/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CI Games S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku.

By 17 czerwca 201427 lipca, 2021No Comments

 

Raport bieżący nr: 18/2014
Data sporządzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CI Games S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. ninijszym informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014roku, był Pan Marek Tymiński – dysponujący na WZA liczbą 6.356.357 głosów z 6.356.357 akcji, stanowiących 97,69% głosów na tym WZA oraz 45,68 % ogólnej liczby głosów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-17 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz