Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

25/2019 „Odwołanie prognozy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej CI Games od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r.”

By 10 lipca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 25/2019
10 lipca 2019 r.
Informacje poufne
„Odwołanie prognozy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej CI Games od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. podjął decyzję o odwołaniu prognozy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej CI Games w okresie od IV 2018 r. do III kwartału 2019 r., przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Decyzja Zarządu Spółki o odwołaniu prognozy za okres II i III kwartału 2019 r. spowodowana jest następującymi czynnikami:

a)      zmiana jednego z istotnych założeń, na których oparto prognozę, tj. zakończenie przez Spółkę współpracy z Defiant Studios LLC,
b)      znaczący spadek nakładów inwestycyjnych w III kwartale 2019 r. spowodowany zmianą zespołu produkcyjnego gry „Lords of the Fallen 2”,
c)      rozpoczęcie przez Spółkę rozmów z potencjalnymi podwykonawcami gry „Lords of the Fallen 2”,
d)      skuteczne przeprowadzenie przez Spółkę emisji akcji serii H w ramach oferty publicznej, w wyniku której Spółka pozyskała dodatkowe finansowanie w wysokości ok. 9,2 mln zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, po starannym przeanalizowaniu całokształtu sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej CI Games, w ocenie Zarządu odwołanie prognozy jest uzasadnione. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu kolejnej prognozy. Zarząd Spółki wskazuje, że środki posiadane obecnie przez Spółkę pozwalają na dalszą realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej CI Games oraz produkcję gry „Sniper Ghost Warrior Contracts”, której premiera odbędzie się w 2019 roku. Spółka będzie realizować cele emisyjne sformułowane w związku z emisją akcji serii H po zaksięgowaniu wpływów z tej emisji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz