Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (36/2021) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

By 21 grudnia 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 36/2021

Data: 21 grudzień 2021

Podstawa prawna: Informacje poufne

Temat: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

 

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki dokonuje aktualizacji informacji. W ramach celu związanego z maksymalizacją wartości rynkowej Spółki, Zarząd Spółki rozważa również dual listing akcji Spółki, tj. wprowadzenie akcji Spółki do obrotu również na drugim rynku kapitałowym. Zarząd Spółki bierze pod uwagę Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) lub Szwedzką Giełdę Papierów Wartościowych (Stockholm Stock Exchange).

O dalszym przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych oraz podejmowanych kluczowych decyzjach Spółka informować będzie za pośrednictwem właściwych raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz