Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

32/2019 „Zawarcie znaczącej umowy”

By 26 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący 32/2019
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła umowę dystrybucyjną dotyczącą gry „Sniper Ghost Warior Contracts: („SGWC”) ze spółką H2 Interactive Co. Ltd. z siedzibą w Seulu w Korei Południowej („Umowa”).
Umowa obejmuje wprowadzanie SGWC do sprzedaży na zasadzie wyłączności w Japonii i Korei Południowej. O prowadzeniu negocjacji w przedmiocie dystrybucji SGWC w tych państwach Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2019.
Postanowienia i warunki Umowy nie odbiegają od postanowień i warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.
Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz