Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

13/2021 „Szacunkowe dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” przez 10 dni od jej premiery”

By 16 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący 13/2021

16 czerwca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Szacunkowe dane  dotyczące sprzedaży gry  „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” przez 10 dni od jej premiery.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 10/2021, 11/2021 oraz 12/2021, przekazuje kolejne szacunkowe dane o sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” („SGWC 2”) na wszystkich platformach, tj. PC, XBOX X/S, XBOX One oraz PlayStation 4, na wszystkich terytoriach dystrybucji w kanałach cyfrowych w okresie 10 dni od dnia premiery SGWC 2, z wyłączeniem preorderów, w relacji do gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” („SGWC 1”). Dane szacunkowe oparte są na raportach sprzedażowych SGWC 2 otrzymanych przez Spółkę od globalnych partnerów dystrybucyjnych za okres 10 dni od dnia premiery SGWC 2, a w przypadku PlayStation 4 na terytorium Europy – za okres 3 dni od dnia premiery SGWC 2:

  1. wzrost ilości sprzedanych sztuk SGWC 2 o 125 % w porównaniu do SGWC 1 na tych terytoriach w analogicznym okresie po premierze;
  2. wzrost przychodów ze sprzedaży SGWC 2 o 170 % w porównaniu do SGWC 1 na tych terytoriach w tym analogicznym okresie po premierze.

Na podstawie danych z wybranych istotnych rynków dystrybucji SGWC 2, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Australia, kluczowe kraje Unii Europejskiej, Zarząd Spółki szacuje, że globalna odsprzedaż SGWC 2 na nośnikach fizycznych przez sklepy w okresie 10 dni od dnia premiery SGWC 2 jest niższa o około 15% w porównaniu do wyników sprzedaży SGWC 1 na nośnikach fizycznych w analogicznym okresie po premierze SGWC 1. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ten niższy poziom sprzedaży jest mniejszy ruch w sklepach stacjonarnych towarzyszący epidemii COVID-19 oraz mniej intensywny okres handlowy w stosunku do okresu premiery SGWC 1.

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz