Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (17/2023) Zawarcie umowy dotyczącej paneuropejskiej dystrybucji gry „Lords of the Fallen”

By 25 kwietnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 17/2023

Data: 24 kwietnia 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej paneuropejskiej dystrybucji gry „Lords of the Fallen”

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. Spółka zawarła umowę dotyczącą paneuropejskiej dystrybucji gry „Lords of the Fallen” („LOTF”) ze spółką Plaion GmbH (poprzednio Koch Media GmbH) z siedzibą w Höfen w Austrii („Plaion”) („Umowa”).

Umowa obejmuje wprowadzanie LOTF do sprzedaży na terytorium Europy, w tym na terytorium Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Czech, Słowacji oraz Portugalii, krajów nordyckich i krajów Beneluksu.

Spółka pozostanie wydawcą gry, Plaion będzie dystrybuował fizyczne wydania we wszystkich fizycznych kanałach sprzedaży detalicznej.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu