Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

8/2019 „Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze prowadzenia akcji promocyjnej”

By 20 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 8/2019

20 maja 2019 r.

Informacje poufne

„Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze prowadzenia akcji promocyjnej”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego, stosownie do przepisu art. 53 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia akcji promocyjnej związanej z planowaną ofertą publiczną akcji serii H („Akcje Serii H”). O podjęciu uchwał dotyczących emisji Akcji Serii H oraz prowadzenia oferty publicznej Akcji Serii H Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz