Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

12/2021 „Wyniki finansowe projektu „Sniper Ghost Warrior Contracts” w okresie od dnia premiery do 31 marca 2021 r.”

By 10 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący 12/2021

10 czerwca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Wyniki finansowe projektu  „Sniper Ghost Warrior Contracts” w okresie od dnia premiery do 31 marca 2021 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts” („SGWC”) w okresie od dnia premiery, tj. 22 listopada 2019 r., do dnia 31 marca 2021 r. wyniosły 69,4 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży (marża po kosztach produkcji na nośnikach fizycznych) wyniosła 59,0 mln zł, z czego 40% zostało wygenerowane przez sprzedaż na nośnikach fizycznych  i 60% przez sprzedaż cyfrową.

W raportowanym okresie skonsolidowane przychody z gry SGWC pomniejszone o łączne koszty produkcji gry, koszty produkcji nośników fizycznych, marketingu, opłat związanych z silnikiem, bonusów dla zespołu produkcyjnego) wyniosły 18,8 mln zł.

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz