Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

12/2014 Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Alior Bank S.A.

By 13 maja 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 12/2014
Data sporządzenia: 2014-05-13
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Alior Bank S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2014 roku zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D (zwany dalej „Bankiem”) umowę faktoringu odwrotnego udzielonego na następujących warunkach: 1)Przyznany limit: 2 mln EUR; 2 )Przeznaczenie: finansowanie zakupu towarów/zapłaty za licencję/produkcję u dostawców dotyczące gier Enemy Front i Lords of the Fallen; 3) Ostateczna data spłaty: 28 lutego 2015r.; 4) Oprocentowanie – stawka referencyjna EURIBOR 1M dla plus marża Banku w skali roku 2%; prowizja przygotowawcza 0,8%, prowizja z tytułu zaangażowania (liczona od niewykorzystanej kwoty) – brak; 5)Zabezpieczenie Produktu: Potwierdzona cesja należności City Interactive USA Inc.;Wpływy na rachunek cesji; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych przez Alior Bank S.A., Pozostałe postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (na koniec roku 2013 wartość kapitałów własnych Emitenta wyniosła 79,4 mln PLN). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Alior Bank S.A. aneks do umowy ramowej dotyczącej transakcji skarbowych, w ramach której mogą być zawierane transakcje terminowe typu forward, przedłużający okres trwania umowy ramowej do dnia 12 maja 2015 roku.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-13 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz