Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

19/2020 „Informacja o wynikach sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts”

By 27 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 19/2020
Temat: Informacja o wynikach sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że od dnia premiery, która miała miejsce 22 listopada 2019 roku, sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts przekroczyła liczbę 700 tys. sztuk, co ma istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej CI GAMES.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).