Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

23/2019 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.”

By 28 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 23/2019

28 czerwca 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. („ZWZ”), był Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 59 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 59 663 570. Stanowiło to 96,24% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 39,48% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz