Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (12/2024) Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

By 10 kwietnia 202422 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 12/2024

Data: 10 kwietnia 2024

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę limitu kredytowego wielocelowego na kwotę maksymalnie 15.000.000 złotych (dalej: „Umowa”, „Kredyt”). Kredyt został udzielony na okres od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 9 kwietnia 2025 r. w walucie PLN lub w EUR według złożonej przez Spółkę dyspozycji wypłaty Kredytu.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią:

  • wekel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,
  • gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu