Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

20/2017 „Zapowiedź mobilnej werji gry 'Sniper Ghost Warrior'”

By 15 marca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 20/2017

15 marca 2017 r.

Informacje poufne

Zapowiedź mobilnej werji gry 'Sniper Ghost Warrior’

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że decyzją Zarządu Spółki z dnia 15 marca 2017 r., na II kwartał 2017 r. została zaplanowana premiera gry „Sniper Ghost Warrior” w wersji mobilnej, na systemy iOS i Android, w formacie free-to-play.

Spółka liczy, że na sukces wersji mobilnej „Sniper Ghost Warrior” istotnie przełoży się zasięg i rozmiar kampanii marketingowej gry „Sniper Ghost Warrior 3”. Jednocześnie wersja mobilna będzie kolejnym działaniem zwiększającym zasięg i rozpoznawalność tej marki.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w tym potencjalny wpływ na cenę akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz