Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

9/2018 „Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A. otrzymane od TFI PZU S.A.”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 9/2018

21 marca 2018 r.

Informacje poufne

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A. otrzymane od TFI PZU S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku Spółce doręczono zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI PZU”), zgodnie z którym stan posiadania akcji w Spółce przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum zarządzane przez TFI PZU zmniejszył się poniżej 5% („Zawiadomienie”). Z Zawiadomienia wynika, że liczba akcji Spółki posiadanych przez ww. Fundusze nie uległa zmianie i wynosi 7 553 702, zaś przedmiotowa zmiana stanu posiadania wynika wyłącznie z podniesienia z dniem 19 marca 2018 r. wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz