Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

29/2015 Zbycie akcji CI Games S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

By 9 września 20155 lipca, 2021No Comments

 

Raport bieżący nr: 29/2015
Data sporządzenia: 2015-09-09
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zbycie akcji CI Games S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2015 r., doręczono Spółce zawiadomienie od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Lecha Tymińskiego, o dokonaniu przez Pana Lecha Tymińskiego, w okresie, w którym był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, następujących transakcji sprzedaży akcji Spółki: 1. w dniu 1.09.2015 r. sprzedaż 361 akcji Spółki po cenie 18,10 zł za jedną akcję i łącznej cenie 6.534,10 zł za wolumen; 2. w dniu 1.09.2015 r. sprzedaż 349 akcji Spółki po cenie 18,03 zł za jedną akcję i łącznej cenie 6.292,47 zł za wolumen; 3. w dniu 1.09.2015 r. sprzedaż 17 akcji Spółki po cenie 18,02 zł za jedną akcję i łącznej cenie 306,34 zł za wolumen; 4. w dniu 1.09.2015 r. sprzedaż 273 akcji Spółki po cenie 18,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 4.914,00 zł za wolumen; 5. w dniu 2.09.2015 r. sprzedaż 431 akcji Spółki po cenie 18,53 zł za jedną akcję i łącznej cenie 7.986,43 zł za wolumen; 6. w dniu 2.09.2015 r. sprzedaż 517 akcji Spółki po cenie 18,53 zł za jedną akcję i łącznej cenie 9.580,01 za wolumen; 7. w dniu 2.09.2015 r. sprzedaż 52 akcji Spółki po cenie 18,52 zł za jedną akcję i łącznej cenie 963,04 zł za wolumen; 8. w dniu 3.09.2015 r. sprzedaż 1000 akcji Spółki po cenie 19,00 zł jedną akcję i łącznej cenie 19.000,00 zł za wolumen. Wszystkich transakcji dokonano na rynku regulowanym.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz