Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

5/2015 Spłata faktoringu odwrotnego

By 27 lutego 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 5/2015
Data sporządzenia: 2015-02-27
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Spłata faktoringu odwrotnego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lutego 2015 r. Emitent dokonał całkowitej i terminowej spłaty faktoringu odwrotnego będącego przedmiotem umowy z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawartej w dniu 13 maja 2014 r., o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 13 maja 2014 r. („Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, dzień spłaty faktoringu odwrotnego jest jednocześnie dniem wygaśnięcia Umowy, stanowiącej znaczącą umowę Emitenta. W Umowie dzień ten ustalono na przypadający nie później niż dnia 28 lutego 2015 r. Środki uzyskane przez Emitenta w wyniku zawarcia Umowy zostały przeznaczone m.in. na finansowanie produkcji gier Enemy Front i Lords of the Fallen.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-27 Adam Pieniacki Członek Zarządu
Pobierz