Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

33/2017 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 15 maja 2017 r.”

By 15 maja 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 33/2017

15 maja 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 15 maja 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

 

Załącznik do Raportu:
Treść uchwał ZWZ CI Games S.A. podjętych w dniu 15 maja 2017 r..pdf

Pobierz Pobierz