Skip to main content

31/2019 „Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący nr 31/201923 sierpnia 2019 r.Informacje bieżące i okresowe„Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na…

Read More