Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (30/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

By 6 września 20228 września, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 30/2022

Data: 6 września 2022

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2022 r. (“NWZ”) byli:

Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 53 083 570 z akcji w liczbie 53 083 570. Stanowiło to 54,48 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 29,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 36 568 931 z akcji w liczbie 36 568 931. Stanowiło to 37,53 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 19,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

Pan Mirosław Czarnik, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 6 027 500 z akcji w liczbie 6 027 500. Stanowiło to 6,19 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 3,29 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz