Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

24/2017 „Informacja o dokonaniu transakcji na akcjach serii F emitowanych przez CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

By 6 kwietnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 24/2017

6 kwietnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Informacja o dokonaniu transakcji na akcjach serii F emitowanych przez CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. wpłynęły do Spółki powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Spółkę w związku z Programem Motywacyjnym skierowanym do kluczowych Pracowników oraz Współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, skierowane do Spółki przez dwoje Członków Zarządu – p. Monikę Rumianek i p. Adama Pieniackiego – w trybie przepisów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Treść przedmiotowych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

 

Załączniki do raportu nr 24/2017 dostępne są poniżej:

Pobierz