Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (25/2021) Zawarcie umowy dotyczącej produkcji gry z gatunku survival

By 15 października 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 25/2021

Data: 15 październik 2021

Podstawa prawna: Informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej produkcji gry z gatunku survival

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2021 pomiędzy Spółką a BatFields s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej („BatFields”) umowy dotyczącej produkcji gry z gatunku survival („Gra”, „Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy produkcja Gry zostanie wykonana przez BatFields przy współpracy ze Spółką oraz jej zespołem dedykowanym do pracy nad produkcją Gry, w skład którego wejdą osoby kluczowe, odpowiedzialne po stronie Spółki za współprodukcję Gry, w szczególności dyrektorzy kreatywni i artystyczni, dyrektor techniczny oraz liderzy projektów. Zgodnie z postanowieniami Umowy właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry będzie Spółka. Tym samym, Gra będzie trzecim, istotnym IP w portfolio wydawniczym Spółki. Produkcja Gry oparta będzie o silnik Unreal Engine 5, a Gra przeznaczona będzie na PC oraz konsole nowej generacji.

BatFields to doświadczony zespół deweloperski z siedzibą w Brnie.

Postanowienia przedmiotowej Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zgodnie z polityką informacyjną Spółki, termin premiery Gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz