Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI GAMES SE (28/2024) Podpisanie Binding Term Sheet z Epic Games Inc.

By 15 czerwca 202417 czerwca, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 28/2024

Data: 15 czerwca 2024

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne

Temat: Podpisanie Binding Term Sheet z Epic Games Inc.

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka„), informuje, że w dniu 14 czerwca 2024 r. Spółka podpisała z Epic Games Inc. („Epic„) wiążące porozumienie (binding term sheet) dotyczące
udzielenia przez Spółkę dla Epic prawa wyłącznej globalnej dystrybucji kolejnej części gry „Lords of the Fallen” (robocza nazwa projektu „Project 3”) („Gra„) na platformie PC przez cały cykl sprzedaży
produktu (lifetime) („Binding Term Sheet„)

Prawa do Gry oraz do serii, w tym wszelkie prawa autorskie (IP), w tym także prawa do wydania i
globalnej dystrybucji Gry na wszystkich innych platformach, w tym na platformach PlayStation 5 oraz
Xbox Series X|S, na które tworzona jest obecnie Gra, pozostaną przy Spółce. W pozostałym zakresie
Binding Term Sheet przewiduje standardowe warunki rynkowe.

Data premiery Gry planowana jest na 2026 r.

Spółka i Epic przystąpią do uzgodnienia szczegółowej umowy wydawniczej, o zawarciu której Spółka
poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu