Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (20/2024) Wyniki analizy Projektu „Survive”

By 29 kwietnia 2024No Comments

Raport bieżący numer: 20/2024

Data: 29 kwietnia 2024

Podstawa prawna:         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Wyniki analizy Projektu „Survive”

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 24 października 2022 r. oraz raportu bieżącego 34/2023 z 16 sierpnia 2023 r. informuje, że otrzymał raport agencji specjalizującej się w ocenie projektów w różnych fazach rozwoju, dotyczący projektu „Survive”, prowadzonego przez Spółkę („Raport Agencji”). Z Raportu Agencji wynika, że obecnie część mechanik gry opracowywanej w ramach projektu „Survive” nie spełnia założeń wynikających z dokumentacji tego projektu. Zarząd Spółki po wstępnym przeanalizowaniu obecnego stanu projektu „Survive” oraz uwzględnieniu wyników Raportu Agencji stwierdza, że planowany na 2025 rok termin premiery gry jest istotnie zagrożony.

W związku z Raportem Agencji, Zarząd Spółki prowadzi szczegółową analizę co do przedmiotu i zakresu prac w ramach projektu „Survive”  i po podjęciu kluczowych decyzji w tej kwestii Spółka poinformuje o nich w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE