Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

17/2017 „Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego w CI Games S.A.”

By 1 marca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2017

1 marca 2017 r.

Informacje poufne

„Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego w CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A., przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 maja 2015 r. O przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Radę Nadzorczą Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zmiany ww. Regulaminu, o których mowa, są m.in. następstwem podziału (splitu) akcji Spółki, dokonanego na mocy uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz wynikają z konieczności dostosowania Regulaminu Programu Motywacyjnego do zmian wynikających z uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2017 r.

Tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz