Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

Raport bieżący nr 25/2020 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.”

By 23 sierpnia 20203 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 25/2020

23 sierpnia 2020 r.

Temat: „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.”

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. („Raport półroczny”). Raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2020 r., a nie w dniu 4 września 2020 r., jak pierwotnie zaplanowano. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., nie ulegają zmianie.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz