Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (35/2023) Zakończenie procesu certyfikacji gry „Lords of the Fallen” na platformę Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X|S

By 29 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 35/2023

Data: 24 sierpnia 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zakończenie procesu certyfikacji gry „Lords of the Fallen” na platformę Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X|S

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, o zakończeniu procesu certyfikacji gry „Lords of the Fallen” na platformach Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X|S. Oznacza to, że gra „Lords of the Fallen” została dopuszczona do wydania na platformę Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X|S.

W związku z wyznaczoną na dzień 13 października 2023 r. datą premiery gry „Lords of the Fallen” i istotnością tego projektu dla Spółki, Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu