Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

28/2014 Cesja umowy znaczącej zawartej z Bandai Namco Games America Inc. na amerykańską spółkę zależną Emitenta.

By 16 października 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 28/2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Cesja umowy znaczącej zawartej z Bandai Namco Games America Inc. na amerykańską spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 16 października 2014 roku dokonał cesji umowy znaczącej z Bandai Namco Games America Inc. (poprzednio: Namco Bandai Games America Inc.), o której zawarciu informował raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., na CI Games USA Inc., w której Emitent posiada 100% udziałów. Powyższa cesja została dokonana ze względów operacyjnych w celu usprawnienia procesu rozliczeń pomiędzy stronami na rynku amerykańskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz