Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (14/2023) Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze zastawu na akcjach CI GAMES SE

By 19 kwietnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 14/2023

Data: 30 marca 2023

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 MAR – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Temat: Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze zastawu na akcjach CI GAMES SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie skierowane przez Prezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Tymińskiego sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, dotyczące ustanowienia przez Pana Marka Tymińskiego zastawu na 10 400 000 posiadanych przez niego akcjach Spółki.

Treść w/w zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu 

Załączniki

Zawiadomienie 19 MAR – Marek Tymiński