Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

7/2020 „Komunikat dotyczący szacowanego terminu zwrotu z inwestycji w grę Sniper Ghost Warrior Contracts”

By 21 kwietnia 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 7/2020

Temat: Komunikat dotyczący szacowanego terminu zwrotu z inwestycji w grę Sniper Ghost Warrior Contracts

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że nakłady na produkcję i marketing gry Sniper Ghost Warrior Contracts do końca I kwartału 2020 r. szacowane są na poziomie 35 mln zł. Nakłady na marketing zawierały również koszty promocji związane z „przypomnieniem” marki Sniper oraz koszty udziału w targach E3. Spółka samodzielnie wydała grę Sniper Ghost Warrior Contracts i przedstawiane dane dotyczące sprzedaży w raporcie to wartość sprzedaży, którą zrealizowała bezpośrednio Grupa Kapitałowa CI Games S.A. Przy szacowanym poziomie sprzedaży gry na poziomie 39 mln zł w okresie od dnia premiery (22.11.2019) do 31.03.2020 r. i kosztach wytworzenia gry na nośnikach fizycznych na poziomie 9 mln zł, skumulowana marża brutto szacowana jest na poziomie 30 mln zł (z wyłączeniem kosztów amortyzacji) w tym okresie.
Zarząd szacuje, że gra Sniper Ghost Warrior Contracts osiągnie „breakeven point” czyli całkowity zwrot z inwestycji najpóźniej w III kwartale 2020.
Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz