Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (16/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

By 5 lipca 202211 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 16/2022

Data: 5 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz dokumentami będącymi przedmiotem głosowania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021

Pobierz