Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (9/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. zwołanym na 31 stycznia 2023 roku, kontynuowanym po przerwie 8 lutego 2023 roku

By 10 lutego 2023No Comments

Raport bieżący nr: 9/2023

Data: 8 lutego 2023

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. zwołanym na 31 stycznia 2023 roku, kontynuowanym po przerwie 8 lutego 2023 roku

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 roku („NWZ”)do czasu zarządzenia przerwy w jego obradach, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  1. Marek Tymiński, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 58 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 28,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 36 618 931 z akcji w liczbie 36 618 931. Stanowiło to 40,33 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 20,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 lutego 2023 roku akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  1. Marek Tymiński, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 54,68 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 28,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 36 618 931 z akcji w liczbie 36 618 931. Stanowiło to 38,02 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 20,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A.